Feedback

لطفا صبر کنید


     اصول حریم خصوصی و امنیتی ما   

ما حریم خصوصی ‌ای ایجاد می‌کنیم که برای همه مناسب باشد. این مسئولیتی است که با ایجاد محصولات و سرویس‌های رایگان و یا اشتراکی، دسترس‌پذیر برای همه همراه است. این موضوع بسیار مهم است، زیرا فناوری پیشرفت می‌کند و حریم خصوصی به تکامل نیاز دارد. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محصولات و خدمات، روندها و کاربران برای محرمانه، ایمن و مصون نگه‌داشتن داده‌های کاربران باشد.

 احترام گذاشتن به کاربرانمان و محترم شمردن حریم خصوصی آن‌ها  

ما معتقدیم این اصول جدایی‌ناپذیرند. این اصول، درمجموع بیانگر باوری واحد و محوری است که از ابتدا بر هرآنچه ساخته‌ایم و هرآنچه از این پس خواهیم ساخت، تأثیر گذاشته و می‌گذارد. وقتی افراد از محصولات و خدمات ما استفاده می‌کنند، به ما اعتماد می‌کنند و ما موظفیم از اطلاعاتشان به ‌درستی استفاده کنیم. این یعنی همیشه باید درمورد اینکه چه داده‌هایی استفاده می‌کنیم و نحوه استفاده و محافظت از آن‌ها بااحتیاط عمل کنیم.

 

 شفاف عمل کردن درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم و علت جمع‌آوری آن‌ها 

 

برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از محصولات و خدمات PLEGame ، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم.

 

 نفروختن اطلاعات شخصی کاربران به هیچ‌کس و به‌هیچ‌وجه 

ما از داده‌ها استفاده می‌کنیم تا محصولات و خدمات  PLEGame  تا حد ممکن مفیدتر کنیم. برای ارائه آگهی‌های مرتبط‌تر نیز از داده‌ها بهره می‌گیریم. اگرچه این آگهی‌ها به ما کمک می‌کنند هزینه سرویس‌هایمان را تأمین کنیم و آن‌ها را رایگان در اختیار همه قرار دهیم، مهم است توضیح دهیم اطلاعات شخصی کاربرانمان مطلقاً فروخته نمی‌شود.

 

 تسهیل کنترل افراد بر حریم خصوصی‌شان 

در بحث حریم خصوصی، می‌دانیم که یک الگو برای همه مناسب نیست. همه حساب‌های PLEGame با کنترل‌های داده‌ای که می‌تواند روشن/خاموش شود ساخته می‌شوند تا کاربرانمان بتوانند تنظیمات حریم خصوصی مناسب خود را انتخاب کنند. هم‌زمان با تکامل فناوری، تنظیمات حریم خصوصی ما هم تکامل می‌یابد تا این اطمینان حاصل شود که حریم خصوصی همواره یک انتخاب فردیِ متعلق به کاربر است.

 

 دادن اختیار به کاربران جهت مرور، انتقال یا حذف داده‌هایشان 

ما معتقدیم همه کاربران باید - در هرزمانی و به هر دلیلی - به اطلاعات شخصی‌ای که با ما به‌اشتراک گذاشته‌اند، دسترسی داشته باشند. به همین دلیل می‌کوشیم روند دسترسی کاربران به داده‌هایشان، مرور داده‌ها، بارگیری و انتقال آن‌ها به سرویسی دیگر (درصورت تمایل) یا حذف کل آن‌ها را برایشان آسان‌تر کنیم.

 

 استفاده از پیشرفته ترین سرویس های حفظ حریم خصوصی 

احترام به حریم خصوصی کاربرانمان یعنی محافظت از داده‌هایی که براساس اعتماد در اختیارمان گذاشته‌اند. برای اینکه محصولات و سرویس‌های PLEGame را برای کاربرانمان امن نگه داریم، از پیشرفته ترین سرویس ها و تکنولوژی های امنیتی و حفاظتی موجود در جهان برای طراحی و پیاده سازی این وب سایت استفاده کرده ایم.