Feedback

لطفا صبر کنید


 

 

              قوانین کلی             

 

 

 •  عمومی

 

 

مدیریت وب سایت این حق را دارد که در موارد خاص،خارج و یا حتی بر خلاف قوانین مندرج در وب سایت به منظور حفظ اصول بازی جوانمردانه تصمیم گیری کند.

 

 •  اصول رفتار

 

هر شرکت کننده باید نسبت به رعایت اصول اخلاقی و احترام در مقابل نمایندگان وب سایت، حامیان مالی، دیگر شرکت کنندگان، بینندگان و دنبال کنندگان در صفحات اجتماعی کوشا باشد. این امر در مورد رفتار شرکت کنندگان در بازی ها، گفت وگوها، پیام رسان ها، نظرات و سایر رسانه ها نیز صدق میکند.

ما انتظار داریم شرکت کنندگان بر اساس اصول زیر رفتار کنند:

مهربانی: با دیگران همانگونه رفتار کنید که خود می پسندید با شما رفتار شود.

صداقت: صادق باشید، متعهد باشید و عادلانه بازی کنید.

احترام: به دیگران از جمله هم تیمی های خود، رقبا و کارکنان وب سایت احترام بگذارید.

شجاعت: در رقابت و ایستادگی در برابر آنچه که درست است شجاعت داشته باشید.

 

شرکت کنندگان به هیچ عنوان نباید در مشاجرات لفظی و هرگونه صحبت هایی که شامل توهین به یکدیگر میباشد شرکت کنند، این محدودیت ها شامل موارد زیر نیز میباشد:

گفتار تنفرآمیز، رفتار توهین آمیز، سو استفاده های کلامی جنسی، گرایش جنسی، نژاد پرستی، ظاهر بدنی، اندازه بدن، سن ومذهب و بدگویی یا ارعاب (از نظر حضوری و یا آنلاین)

هرزنامه، حمله، ربودن و یا ایجاد اختلال در جریان ورسانه های اجتماعی.

ارسال یا تهدید برای ارسال اطلاعات شخصی به افراد دیگر و یا افشا اطلاعات شخصی.

جلب توجه جنسی ناخواسته. این شامل نظرات جنسی ناخواسته، شوخی ها و حرکت های جنسی است.

دفاع و یا تشویق هر یک از رفتار های فوق.

نقض این قوانین منجر به مجازات خواهد شد. در صورت نقض مکرر یا افزایش آن، مجازات ها میتواند منجر به مسدود شدن حساب کاربری فرد خاطی گردد و از ثبت نام مجدد وی جلوگیری میشود.

 

 •  توهین و رفتار توهین آمیز

 

ممکن است تمام کسانی که مرتکب به خطاهایی شوند که در طول مسابقات وب سایت اتقاق میافتد مجازات شوند. این مجازات به رقابت ها و یا تورنومنت های خاصی محدود نمیشود بلکه شامل تمام فضاهای مرتبط با وب سایت که در آن گفت و گو انجام میگردد نیز میشود اما پیام رسان های خارجی(خارج از وب سایت و فضاهای اجتماعی مربوط به وب سایت) مشمول قوانین وب سایت نمی شوند.

مجازات های مربوط به رعایت نکردن موارد فوق به شرح زیر میباشند:

 

اظهارات افراطی

تهدید به خشونت

آزار جنسی

بی احترامی

پیوندها و تصاویر مستهجن

 

 •  ارسال هرزنامه (Spamming)

 

ارسال پیام های بیش از حد، آزار  دهنده و یا توهین آمیز در وب سایت و شبکه های اجتماعی مربوط به وب سایت هرزنامه(Spam) محسوب میشود. هرزنامه ها در وب سایت (انجمن ها، نظرات مربوط به بازی، نظرات بازیکنان، صفحات پشتیبانی، اعتراض و غیره) به شرح زیر مجازات میشود:

کسر 1 تیکت + 1 هفته ممنوعیت از شرکت در هر نوع تورنومنت اگر تخلف برای دفعه ی دوم باشد.

کسر 2 تیکت + 2 هفته ممنوعیت از شرکت در هر نوع تورنومنت اگر تخلف برای دفعه ی سوم باشد.

کسر 3 تیکت + 3 هفته ممنوعیت از شرکت در هر نوع تورنومنت اگر تخلف برای دفعه ی چهارم باشد.

در صورت تکرار حساب کاربری فرد خاطی غیر فعال میگردد.

در هر صورت داوران وب سایت قادر به تشخیص تخلف و مجازات کردن فرد خاطی هستند.

 

 

 •  تورنومنت ها و رقابت ها

 

در تمامی تورنومنت ها بازی جوانمردانه باید رعایت شود.

در هر رقابت چه در تورنومنت لدر و چه در دیگر تورنومنت ها تا زمان اتمام رقابت و ثبت نتیجه نهایی در وب سایت آن رقابت باید بر اساس قوانین مذکور در وب سایت انجام پذیرد. هر رقابتی که انجام نگیرد بصورت خودکار حذف میگردد و شرکت کنندگان آن رقابت از آن مسابقات و تورنومنت حذف میشوند. زمان بندی رقابت ها تنها با اجازه ادمین های وب سایت انجام میگیرند. بدیهی است شرکت کنندگان مسابقاتی که نتیجه آن بصورت جعلی ثبت میگردند مجازات خواهند شد.

اجازه هیچ گونه شرط بندی بر روی هرگونه رقابت و یا تورنومنت در محیط وب سایت داده نمیشود این کار خلاف قوانین و مغایر با اصول اخلاقی وب سایت میباشد و با خاطیان بشدت برخورد میگردد.

 

 •  بازی ها و شرکت کننده

 

به طور کلی هر گونه دستکاری در بازی بصورتی که قسمتی از بازی ویا تمام آن تغییر کند و جزیی از اصل بازی نباشد ممنوع است. این ممنوعیت شامل هرگونه تغییرات در داده های بازی بطوریکه آن تغییر در نتیجه و روند بازی موثر باشد.

 

 

 

 •  متن های درونی وب سایت

 

زبان رسمی وب سایت فارسی میباشد و تمامی شرکت کنندگان میبایست بتوانند با زبان فارسی ارتباط برقرار کنند.

 

 •  تقلب و فریب

 

تلاش به منظور فریب ادمین ها و کارکنان وب سایت و یا دیگر شرکت کنندگان با اظهار اطلاعات نادرست و یا داده های اشتباه و جعلی قابل تحمل نخواهد بود و با فرد خاطی برخورد میشود. این تلاش ها همچنین شامل سو استفاده از باگ های احتمالی وب سایت نیز میباشد.

داوران وب سایت در مورد مجازات تصمیم میگیرند.

 

 •  فریب

 

تلاش به منظور فریب دادن ادمین های وب سایت و یا دیگر بازیکنان به هر طریق با داده های اشتباه و جعلی قابل تحمل نخواهد بود.

داوران وب سایت در مورد مجازات تصمیم میگیرند.

 

 

 •  سایر جرایم غیر مجاز

 

مجازات های این گونه جرایم به تشخیص داوران وب سایت صورت میگیرد.

 

 

 

 •  تقلب

 

هرگونه تقلب در مسابقات PLEGame ممنوع است و توسط گروه داوران PLEGame مجازات میشوند. شرکت کنندگانی که خارج از محیط وب سایت مرتکب به تقلب میشوند از حیطه ی مسئولیت وب سایت خارج هستند  ودر صورتی که اثبات شود که در محیط وب سایت هم نیز مرتکب به تقلب شده اند با ارائه مستندات و یا مشاهده ادمین ها و داوران وب سایت طبق قوانین موجود مجازات خواهند شد. چنانچه در تورنومنت و یا رقابتی که شرکت کنندگان بصورت تیمی حضور دارند شرکت کننده ای (بصورت انفرادی) مرتکب به تقلب شود و این تقلب از سوی ادمین های وب سایت اثبات گردد جریمه و یا محرومیت شامل تمام شرکت کنندگان آن تیم خواهد شد. استفاده از هرگونه نرم افزارهای هک به منظور دور زدن، دستکاری و یا به طریقی که موجب تغییری در روند بازی، نتایج ویا قوانین وب سایت گردد تقلب محسوب میشود و با شرکت کننده خاطی برخورد جدی صورت میگیرد. داوران وب سایت در مورد مجازات تصمیم میگیرند.

 

 •  توزیع تقلب ها

 

مشارکت در توزیع تقلب به هر طریقی در PLEGame ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل به اشتراک گذاری نام، لینک و روش های تقلب در صفحات اجتماعی مربوط به وب سایت، تالارهای گفت و گو، پروفایل بازیکنان، انجمن و بخش نظرات میباشد.

نقض این قانون از هشدار تا محرومیت را در پی دارد. داوران وب سایت در مورد مجازات تصمیم میگیرند.

 

 

 •  مجازات تقلب کردن

 

حذف از تورنومنت ها، ابطال نتایج بدست آمده، محرومیت از جوایز، ممنوعیت شرکت در تورنومنت ها و کسر تیکت میباشد.

 

 

 

 •  تبانی در رقابت ها

 

هرگونه تبانی و زدوبند در هر نوع رقابت و تورنومنت تخلف محسوب میگردد و مجازات آن محرومیت و یا حذف از آن تورنومنت و یا کسر تیکت میباشد.

 

 •  دستکاری در رقابت ها از طریق رشوه دادن

 

رشوه دادن و یا تلاش برا ی رشوه دادن به داوران و یا دیگر شرکت کنندگان به منظور ایجاد تغییر در نتایج رقابت ها ممنوع میباشد و درصورت مشاهده فرد خاطی مجازات و محروم خواهد شد.

 

 •  تکرار تخلفات

 

درصورت تکرار تخلفات و بی توجهی فرد خاطی به هشدارها و جرائم مجازات و تحریم های شدیدتری در انتظار او خواهد بود از جمله ممنوعیت دائم از فعالیت در وب سایت.

 

 •  حساب های کاربری
 •  
 • شرکت کنندگان

 

یک حساب کاربری PLEGame فقط در صورتی ایجاد میشود که کاربر حداقل شش سال سن داشته باشد. هنگام ثبت نام هر شرکت کننده باید یک شماره تلفن و آدرس ایمیل به روز متعلق به خود را ارائه دهد( وظیفه به روز نگاه داشتن اطلاعات تماس شرکت کننده بر عهده وی میباشد).

 

 • داشتن چند حساب کاربری

 

هر شرکت کننده باید فقط یک حساب کاربری داشته باشد. اگر شرکت کننده نمیتواند به حساب کاربری خود دست پیدا کند و یک حساب جدید ایجاد کند باید این موضوع را از طریق پشتیبانی وب سایت با ادمین ها درمیان بگذارد و عدم دسترسی به حساب کاربری خود را شرح دهد.

 

 •  نام های مستعار، نام های تیم، آدرس های اینترنتی

 

درصورت عدم رعایت موارد زیر ما حق ویرایش نام ها را برا خود محفوظ میداریم، نام ها خواه ثبت شده و یا ثبت نشده باشند.

وجود شباهت و یا اینکه با کاربر دیگری غیر از خود شخص یکسان باشد.

استفاده از نام هایی که شامل کلمات رکیک، مستهجن ویا غیر اخلاقی باشند.

استفاده از نام هایی که شامل اسامی شرکت ها و برندهای تجاری میباشند.

علاوه بر موارد فوق هرگونه نام مستعار که بدنام، توهین آمیز، مبتذل، نژاد پرستانه، تحریک کننده نفرت ویا توهین به رفتارهای خوب و اخلاقی میباشند ممنوع است.

 

 •  تصاویر

 

بهتر است که تصویر خودتان را بر روی پروفایلتان آپلود کنید. استفاده از عکس های غیر اخلاقی چه در قسمت بنر و چه در قسمت پروفایل ممنوع میباشد. استفاده از عکس هایی که شامل:

تصاویر مستهجن

ترویج خشونت

نژاد پرستی

گروهک های تروریستی

جناح های سیاسی

تصاویر خصوصی دیگران

ممنوع میباشد و حساب کاربری فرد خاطی مسدود میگردد.

 

 

 •  حساب بانکی

 

مطمئن شوید حساب بانکی موجود در پروفایلتان را به درستی وارد کرده اید، چنانچه اشتباهی در این قسمت از سوی شرکت کننده رخ دهد عواقب آن بر عهده خود شرکت کننده میباشد. وب سایت فقط وظیفه پرداخت جوایز به حساب بانکی موجود در حساب کاربری شرکت کننده را بر عهده دارد و نه چیز دیگری.

جهت پیگیری واریز جوایز میتوانید از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.

 

 •   جوایز شرکت در تورنومنت ها و رقابت ها

 

تقدیم جوایز به شرکت کننده به شرط برنده شدن در تورنومنت و یا رقابت میباشد و مقدار جوایز بر اساس مقداریست که از پیش تعیین شده است و توسط شرکت کننده مورد قبول واقع شده، بدیهی است که جوایز با آن مقدار از پیش تعیین شده در مسابقات بصورت تیکت به حساب کاربری شرکت کننده شارژ میگردد و شرکت کننده میتواند از طریق پروفایل شخصی و منوی تیکت های من در خواست تسویه حساب تیکت های خود را به پشتیبانی وب سایت ازسال کند، پس از دریافت درخواست تسویه حساب در اسرع وقت به حساب بانکی موجود در پروفایل شرکت کننده واریز میگردد.

 

شرکت کننده عزیز در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال آن را با ما درمیان بگذارید.